Conferința Națională de Alergologie și Imunologie Clinică

“Practica clinica in alergologie: focus pe ghiduri si consensuri"
17 - 19 mai, 2018

REZUMATE / POSTERE

Comitetul Ştiinţific invită autorii să trimită rezumatele în limba română și engleză, pentru evaluare şi includere în programul şi în volumul de rezumate al conferinței.

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul congresului

Este necesară inregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încarca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 1 aprilie 2018

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat sau, puteţi face modificări intrând pe pagina dumneavoastră prin “profilul participantului”.

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.

Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă persoanei care a încarcat rezumatul până la data de 15 aprilie 2018.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba engleză, respectând următoarele cerinţe:

 • Titlul rezumatului: este limitat la 200 de caractere si va fi transformat in litere mari.
 • Tematica: Se va selecta tematica la care se incadreaza rezumatul trimis.
 • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale), numele persoanei care va prezenta lucrarea se va sublinia.
 • Se va preciza forma de prezentare dorită – oral sau poster.
 • Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice; rezumatul nu trebuie sa depașească 2500 de caractere (sunt incluse si spațiile si semnele de punctuație).

Tematici principale

 • Imunodeficiente
 • Alergene moleculare
 • Alergia alimentara
 • Alergia medicamentoasa
 • Rinita si Astm
 • Dermatita atopica
 • Imunoterapia alergenica

Date de reținut

15 martie 2018
Înregistrare cu taxa redusă

1 aprilie 2018
Data limita de trimitere rezumate

1 mai 2018
Data limită pentru rezervarea cazării.

1 mai 2018
Data limita de plată a taxei de participare cu asigurarea materialelor conferinței.