Conferința Națională de Alergologie și Imunologie Clinică

“Practica clinica in alergologie: focus pe ghiduri si consensuri"
17 - 19 mai, 2018

Joi 17 Mai / Thursday  May 17th

19:00 - 19:45 Hall Magnum

Jean Bousquet (France)
Tratament țintit IgE în Astmul alergic sever – Proba timpului / Targeting IgE in SAA (severe allergic asthma) – The test of time.

19:45 - 22:00 Ceremonie deschidere Conferință și Cocktail / Opening Ceremony and Cocktail

Vineri 18 Mai / Friday May 18th

9.00- 10.15
Alergii alimentare / Food Allergy
Chairs: Diana Deleanu, Camelia Berghea

09.00 – 09.20
Zeynep Tamay (Turkey)

Alergia la laptele de vacă în copilărie: fenotipuri și management  / Cow's milk allergy in childhood: phenotypes and management

09.20 – 09.40
Alina Dumitru (United Kingdom)

Provocările alimentare: riscuri și beneficii  / Oral food provocations: Risks and benefits

09.40 – 10.00
Elena Bradatan (Belgium)

Imunoterapia orală pentru alergia alimentară: un update / Oral immunotherapy for food allergy: an update

10.00 – 10.15
Discuții / Discussions

 

10.15-11.30
Astmul și Imunoterapia / Asthma and Immunotherapy
Chairs: Ioana Agache, Carmen Bunu Panaitescu

10.15 – 10.35
EAACI Support
Ioana Agache (Romania)

Exposomul în astm / Exposome in asthma

10.35 – 10.55
Dragoș Bumbăcea (Romania)

Țintind noi terapii în astmul sever / Targeted new therapies in severe asthma

10.55 – 11.15
Rudolf Valenta (Austria)

Noi forme de imunoterapie alergen specifică / New forms of allergen-specific immunotherapy

11.15 – 11.30
Discuții / Discussions

 

11.30-11.45   Coffee beak

11.45-12.15   

Ioana Agache (Romania), Breda Flood (Ireland) and Susanna Palkonen (Finland)
EFA European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients 'Associations

Astmul sever din perspectiva pacientului și a medicului / Severe asthma management. Patient and HCP perspectives

12.15-13.15 
Dovezile fac diferența în controlul astmului bronșic / Make the difference for a better asthma control

Roxana Silvia Bumbăcea (Romania)
Paradoxuri în managementul astmului / Paradoxes of asthma management

Carmen Bunu Panaitescu (Romania)
Ce face diferența în tratamentul astmului? / What makes the difference in asthma treatment?

Miron Bogdan (Romania)
Astmul bronșic de la paradox la soluție / Asthma from paradox to solution

 

13.15-14.30   Prânz / Lunch

14.30- 15.45
Alergia medicamentoasă / Drug Allergy
Chairs: Roxana Silvia, Bumbăcea, Nadia Gherman Onițiu

14.30 – 14.50
Francisca Gomez (Spain)

Evaluarea hipersensibilizării la substanțele iodate de contrast / Evaluation of RCM hypersensitivity: how I do it

14.50 – 15.10
Nadia Gherman Onițiu (Romania)

Teste cutanate prick și intradermice în analaxia perianestezică / Skin prick and intradermal tests as diagnostic tools in perianaesthetic anaphylaxis)

15.10 – 15.30
Camelia Berghea (Romania)

Managementul reacțiilor de hipersensibilitate la betalactamine la copii / Management of Betalactamines hypersensitivity reactions in children

15.30 – 15.45
Discuții / Discussions

 

15.45-16.00   Pauză de cafea / Coffee break

16.00-16.30  

Camelia Berghea (Romania)
Astmul, de la ghiduri la practica clinică / Asthma from guides to clinical practice

16.30-17.00   

Camelia Berghea (Romania)
Actualități în managementul urticariei / Updates in urticaria management

17.00-17.40  
Beneficiile terapiei cu particule extrafine în astmul bronșic / Benefits of extra fine particles therapy in asthma                                                                                    

Roxana Silvia Bumbăcea (Romania)
Relevanța clinică și avantajele abordării terapeutice MART – “de control și la nevoie” / Clinical relevance and advantages of MART approach – “Maintenance and Reliever Therapy”

Ștefan Rujinki (Romania)
Studiile “Real-life” – fundamentul evidentelor beneficii ale tratamentului cu particule extrafine la pacienții astmatici fumători / “Reallife” studies – the milestone for evidences of extrafine particles benefits for smoking asthmatic patients

17.40-18.00   Sesiune Postere Electronice / E-poster session
Chairs: Corina Bach, Cristina Vlaicu, Corina Bocșan

18.00-19.00   Adunare General SRAIC / RSACI General Assambly

20.00             Cină / Dinner

 

Sambata 19 Mai / Saturday May 19th

9.00-10.00
Comunicări orale / Oral communications
Chairs: Poliana Leru, Alina Dumitru

09.00 – 09.15
Cristina Vlaicu (Romania)

Reacții alergice la vaccinuri:aspecte practice / Allergic reactions to vaccines: practical aspects

09.15 – 09.30
Corina Ureche, Beata Bodi, Ana-Virginia Marinescu, Alina Rãu.ã, Livia-Viola Losonczi (Romania)

Alergia la corticosteroizi / Allergy to corticosteroids

09.30 – 09.45
Poliana Leru (Romania)

DDate preliminare privind răspândirea Ambrosiei și consecințele asupra sănătății populației din București și zona de Sud a României / Preliminary data regarding the spread of Ambrosia in Bucharest and its health impact on urban population.

09.45 – 10.00
Ileana Ghiordănescu (Romania)

Dermatita atopică și bolile asociate acesteia la copii / Atopic dermatitis and associated diseases in children

10.00-10.30  

Roxana Silvia Bumbăcea (Romania)
Non-aderenta la imunoterapia cu vaccinuri alergenice / Non-adherence to Allergen Immunotherapy

10.30-11.00  

Panaitescu Bunu Carmen (Romania)
Fenotipuri clinice în Astm / Clinical phenotypes in Asthma

11.00-11.15   Pauză cafea / Coffee break

11.15-12.30
Dermatită Atopică și Anafilaxia / Atopic Dermatitis and Anaphylaxis
Chairs: Roxana Bumbăcea, Elena Bradatan

11.15 – 11.35
Peter Schmidt Grendelmeyer (Switzerland)

Dermatita atopică: noi înțelegeri și perspective / Atopic Dermatitis:new insights and perspectives

11.35 – 11.55
Roxana Silvia Bumbăcea (Romania)

Strategii de management în dermatita atopică severă / Management strategies in severe atopic dermatitis

11.55 – 12.15
Luciana Tanno (Brasil)

Lipsuri în managementul anafilaxiei la nivel mondial / Gaps in anaphylaxis Management all over the world

12.15 – 12.30
Discuții / Discussions 

 

12.30-13.00   

Poliana Leru (Romania)
Rinita alergică: De la teorie la practică / Allergic Rhinitis: from theory to practice

13.00-14.00
Comunicări orale / Oral comunications
Chairs: Corina Bocșan, Corina Ureche

13.00 – 13.15
Corina Bocșan (Romania)

Infecțiile virale și exacerbațiile de astm: Există diferențe între adult și copil? / Viral infections and asthma exacerbations: are there any differences between adults and children?

13.15 – 13.30
Adriana Muntean, Diana Deleanu(Romania)

Alergia alimentară indusă de efort: de la teorie la practică / Exercise induced food allergy: from theory to practice

13.30 – 13.45
Eniki Mihaly, Noemi Bara, Dumitru Moldovan (Romania)

Angioedemul: de la centru de expertiză la program național / Angioedema: from expertise centre to national programme

13.45 – 14.00
Lucia Andrieș, Maxim Filipenco, Victoria Sacară, Ina Palii, Doina Barba, Tamara Țurcanu, Olga Iarmaliuc (Republic of Moldova)

Aspecte ale diagnosticului imunodeficienței primare în Republica Moldova / The aspects of diagnosis of primary immunodeficiency in the Republic of Moldova

 

14.00-14.15   Închiderea conferinței  / Closing Ceremony

Date de reținut

15 martie 2018
Înregistrare cu taxa redusă

1 aprilie 2018
Data limita de trimitere rezumate

1 mai 2018
Data limită pentru rezervarea cazării.

1 mai 2018
Data limita de plată a taxei de participare cu asigurarea materialelor conferinței.