Conferința Națională de Alergologie și Imunologie Clinică

“Practica clinica in alergologie: focus pe ghiduri si consensuri"
17 - 19 mai, 2018

Program cursuri pre-conferinta

Joi, 17 Mai / Thursday, Mai 17th

14:30 - 16:30
Curs preconferință 1
Pre-conference course 1:
Imunodeficiențe / Immunodeficiencies
Moderatori/Chairmen: Andrew Cant, Diana Deleanu

Andrew Cant (UK)
Noutăți în întelegerea diagnosticului și tratamentului în Imunodeficiențele primare / Primary Immune deficiencies advances in understandings diagnosis and treatment
Ciprian Jurcut (Ro)
DICV și afectare digestivă: provocări de diagnostic și tratament / CVID and the gut – diagnosis and therapy
Alexis Cochino (Ro)
Cazuri dificile de imunodeficiențe primare / Difficult to manage PID cases
Sorin Iurian (Ro)
Anomaliile fagocitozei / Phagocytosis abnormalities
Mihaela Bataneant (Ro)
Sindromul de hiper IgE - evocator de imunodeficiență primară / HyperIgE syndrome – one of the primary immunodeficiciency
Diana Deleanu (Ro)
Imunoglobulinele cu administrare subcutanată / Subcutaneous Immunoglobulin therapy

16:30 - 18:30
Curs preconferință 2
Pre-conference course 2:
Alergene moleculare / Molecular Allergenes
Moderatori/Chairmen: Rudolf Valenta, Carmen Bunu Panaitescu

Laura Marusciac (Ro)
Surse importante de aeroalergene în România / Important respiratory allergen sources in Romania
Kuan-Wei Chen (A)
Expresia ca molecule recombinate și caracterizarea alergenelor din ambrozia / Recombinant expression and characterization of ragweed allergens
Carmen Bunu Panaitescu (Ro)
Imunoterapia alergen-specifică – tratament care modifică evoluția naturală a bolii / Allergen-specific immunotherapy – a disease-modifying treatment
Rudolf Valenta (A)
Către vaccinare profilactică în bolile alergice / Towards prophylactic vaccination for allergy

Date de reținut

15 martie 2018
Înregistrare cu taxa redusă

1 aprilie 2018
Data limita de trimitere rezumate

1 mai 2018
Data limită pentru rezervarea cazării.

1 mai 2018
Data limita de plată a taxei de participare cu asigurarea materialelor conferinței.